45 stycken

Börsen är som en större variant av plånboken. Storleken är ungefär 19,5 cm breda och 13 cm höga. Se exempelbilder här.